SAL7339, Akte: V°182.2 (232 van 450)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°182.2  
Act
Datum: 1444-12-12

Transcriptie

2019-01-08 door Jos Jonckheer
It(em) uut dien dat willem van kinckem tande(re)n tiden bide(n) he(re) en(de) der stat/
gecorrigeert es geweest op bedev(ar)de d(air) voe(r) hij den rentmeest(er)/
vand(er) stat en(de) geloefde en(de) oec verborghde de voirs(creven) borg(en)/
v(er)socht hebben dat de voirs(creven) bedev(ar)de mochten worden gecuelt/
vanden gelde onbetaelt uutstaende dat de voirs(creven) willem/
alse momboir sijns wijfs jairlijx heeft hue(r) leefdage lanc/
due(re)nde op seke(re) goeden bynne(n) loven(en) gelegen toebehoe(re)nde/
der weduwen jans wilen vand(er) bruggen en(de) hue(re)n kinde(re)n/
Soe eest [dat] de raet vand(er) stat get(er)mineert heeft dat/
de voirs(creven) weduwe vand(er) voirs(creven) gevallend(er) renten betale(n) sal/
en(de) cuelen op de(n) register vander stat de so(m)me van xx pet(er)s/
die de voirs(creven) willem der stat sculdich was en(de) dat de/
selve weduwe met dier betalingen sal gestaen sonder/
dat de voirs(creven) willem oft yemant and(er)s van dier so(m)men/
yet meer eysschen oft v(er)volgen selen mogen Ende dat/
de stat der voirs(creven) weduwen en(de) hue(r) goede vand(er) voirs(creven) so(m)men/
warant sal sijn en(de) bliven Actu(m) in pleno consilio p(rese)nt(ibus)/
vynck(enbosch) lyntre iunior t(am)q(uam) scab(inis) decembr(is) xii
Nagekeken doorWalter Winnelinckx
ModeratorWalter Winnelinckx
Laatste update:: 2016-11-14 door Jos Jonckheer