SAL7339, Akte: V°184.2 (236 van 450)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°184.2  
Act
Datum: 1445-01-02

Transcriptie

2018-12-17 door Jos Jonckheer
It(em) de voirs(creven) jannes vanden hove heeft geconsenteert en(de)/
gewillecoert eest alsoe dat de voirs(creven) gheert hem betaelt/
tusscen dit ende van sinte andries dage lest leden bynne(n)/
drie jae(re)n deen nae dander volgende lxxx mudde rocx/
goet ende payabel der maten van loven(en) ende hem die teene(n)m(ale)/
levert bynne(n) loven(en) daer jannes dat best gelieve(n) sal/
datme(n) dan de voirs(creven) gelofte en(de) oec de goedinge waert/
dat die gesciet wae(re) ter stont [a(n)nichile(re)n] en(de) te nyeute doen sal/
oft gheert die overleve(re)n Ende dat oic de voirs(creven)/
gelofte en(de) desgelijcx de hue(r)inghe goedinge oft zij/
hie(re)nbynne(n) gesciede te dien eynde alhier ond(er) die/
clercke bliven selen totten eynde vande(n) drien jae(re)n/
voirs(creven) cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorWalter Winnelinckx
ModeratorWalter Winnelinckx
Laatste update:: 2016-11-14 door Jos Jonckheer