SAL7339, Act: V°244.1 (310 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°244.1  
Act
Date: 1445-02-26

Transcription

2019-03-26 by Jos Jonckheer
Item uut dien dat de scepen(en) van bossut comen sijn vore/
den rade vander stad versueken(de) want lambrecht de moncheal/
borchtocht gesedt hadde o(m)me hen te v(er)nuegen alsulke(n) coste(n) ende/
moyten alse de selve lambrecht hen tonrechte soude moge(n) doen/
voir de wett te ludic oft elswair Ende de selve scepen(en)/
onlanx geweest hadden o(m)me eenre questien wille tussche(n) hen/
en(de) den selven lambrechte aen de scepen(en) van luydic die den/
voirs(creven) lambrechte hadden gewijst vellich vande(n) p(ar)tijscap ende/
gecondampneert inde coste dat hen d(air) o(m)me bij den borge/
des voirs(creven) lambrechts met namen mychiel beyenoge hue(r)/
coste vander hoetvaert worde geconte(n)teert Soe eist dat/
de stad voir oge(n) ontbieden(de) den voirs(creven) lambrechte heeft aen/
gehoirt de gelegenth(eit) vander saken der voirs(creven) p(ar)tijscap d(air)/
inne zij claerlijc bevindt dat de selve sake bij den voirs(creven) lambr(echt)/
over eene(n) langen tijt en(de) eer hij e(n)nige borchtocht sette/
v(er)volght es geweest en(de) heeft d(air) o(m)me de stad opde(n) dach va(n)/
heden get(er)mineert voir reden(en) en(de) recht om deswille dat de/
voirs(creven) scepen(en) int halen vand(er) voirs(creven) hoetvaert hebben ver/
swegen de voirs(creven) borchtocht en(de) de sake geport was voir tsette(n)/
vand(er) borchtocht dat d(air) o(m)me de voirs(creven) scepen(en) hue(re)n cost/
vander hootvaert na uutwijsen vande(n) vo(n)nisse van luydic/
d(air) jegen de stad niet en begheert te doene mogen v(er)hale(n)/
en(de) v(er)volgen opden voirs(creven) lambr(echte) en(de) tsijne(n) mair dat de/
voirs(creven) borge d(air) af onbelast sal blive(n) Actum in pleno/
consilio febr(uarii) xxvi a(n)no xiiii[c] xliiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-16 by Jos Jonckheer