SAL7339, Act: V°276.1 (337 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°276.1  
Act
Date: 1445-02-13

Transcription

2019-05-26 by Jos Jonckheer
Van lancelot le begge/
Tvo(n)nisse tusscen lancelot le begge in deen zijde en(de) janne robijn/
in dandere alse van zekere(n) goeden en(de) rente(n) die toe te behoiren/
plagen lanette wilen biesewail de welke de selve jan in sdeels/
te hemw(er)t hadde getoge(n) alse een vande(n) erfgename(n) des voirs(creven)/
wile(n) lanets en(de) sijns wijfs d(air) jege(n) de voirs(creven) lancelot dede/
segge(n) dat hij in gebreke ware vander betalinge(n) van/
vijftich mudden tarwe(n) die hij als mo(m)boir jouff(rouwe) adilen sijns/
wijfs weduwe jans wile(n) lanet d(er) selver jouff(rouwe) leefdach/
lang sculd(ich) ware te hebben te huerre duwarien op alle/
de goede voirs(creven) Hopende dat hem en(de) sijne(n) beleyde en(de) na/
de gewijsde vo(n)nisse(n) he(m) d(air) af tandere(n) tide(n) gegeve(n) die/
geregistreert staen xix dage in mey int jaer van xl/
de voirs(creven) geheel goede in hande(n) blive(n) soude(n) tot dat/
he(m) volcome(n) betalinge soude sijn gesciet Was gewijst/
met desen woirden na aensprake en(de) v(er)antwerde(n) van/
beyde p(ar)tie(n) en(de) na tgene des voirtide(n) d(air) af gewijst/
es geweest datme(n) de(n) voirs(creven) lancelot inde voirs(creven)/
geheel goede houde(n) sal tot der betalinge(n) toe van/
vijftich mudde tarwe(n) tsjaers na uutwijsen vande(n) voirs(creven)/
vorste(n) vo(n)nisse p(rese)ntib(us) py(n)noc rijke witte ov(er)wy(n)ge vynck(enbosch)/
lyntre iunior febr(uarii) sexta [xiii] a(n)no xiiii[c] xliiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-17 by Jos Jonckheer