SAL7339, Act: V°297.2-R°298.1 (348 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°297.2-R°298.1  
Act
Date: 1445-04-06

Transcription

2019-07-10 by Jos Jonckheer
It(em) jan rogge de jonge soen jans rogge van vaelbeke in p(rese)ncia/
heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft van jonch(e)r willem(me)/
van sponty soen he(re)n robbrechts van sponty he(re) van wave(r) ridders/
thof des selfs jonch(e)r willems gelegen te vaelbeke op den/
wuwe(r) metten husen hoven wynnen(de) lande beemden eeusele(n) ende/
allen ande(re)n sijne(n) toebehoirten Te houde(n) te hebben en(de)/
te wynne(n) van halfm(er)te lestlede(n) eene(n) t(er)mijn van xii ja(r)en lang/
deen na dande(r) sond(er) middel volgen(de) Elx jaers dae(re)n bynne(n)/
te weten de voirs(creven) lande om xx mudde rox goet en(de)/
payabel d(er) mate(n) van loven(en) tsinte andr(ies) misse apostels te betale(n)/
en(de) int voirs(creven) hof te leve(re)n alle ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet)/
ass(ecutu)[m] Ende de voirs(creven) beemden en(de) eeusele(n) om en(de) voe(r) vijf g(ri)pen/
tstuc te xl pl(a)c(ken) tsinte and m(er)tens misse inde(n) wynt(er) te bet(alen)/
jairlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde It(em) es vorw(er)de dat de/
voirs(creven) wynne de voirs(creven) wynnen(de) landen wel en(de) loflijc/
sal wynnen werve(n) en(de) mesten gelijc sijne(n) reengenoten boven en(de)/
beneden en(de) de selve lande laten te sijne(n) afscheide(n) gelijc hij die/
vant te sijne(n) aencomen Te weten dwynter coren besaeyet op iiii/
getidigen voeren met goede(n) loflike(n) sade en(de) de storte eens/
omgedaen en(de) de birike al geheel It(em) es noch vorwerde dat/
de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande niet en sal mogen hoer/
vruchten op de drie leste ja(r)en vande(n) voirs(creven) t(er)mijne ende/
alle tstroe vande(n) voirs(creven) lande comen(de) sal de selve wynne int/
voirs(creven) hof bringen etten en(de) v(er)slijten met sijne(n) beesten en(de) mest
//
d(air) af maken en(de) tselve mest op de voirs(creven) lande vue(re)n slants/
meesten p(ro)fijte en(de) nergens elde(r) Ende dair toe sal de voirs(creven)/
wynne jairlijx den t(er)mijn van vi ja(r)en moeten copen o(m)me vier/
mudde corens stroe en(de) dat int voirs(creven) hof bringen dat ald(air) met/
sijne(n) beesten etten en(de) v(er)te(re)n en(de) dmest d(air) af beke(re)n gelijc voirs(creven)/
steet van welken iiii mudde corens de voirs(creven) wynne den voirg(enoemde)/
jonche(re)n wille(m)me de twee mudde d(air) af van sijne(n) voirs(creven) pachte jairlijx/
sal afcorten Item sal de voirs(creven) wynne vanden stroe comen(de) vande(n)/
voirs(creven) goede(n) maken ii[c] walme(re)n om de husinge vande(n) voirs(creven) goede(n)/
mede te decken ende alsmen die ald(air) v(er)decken sal soe sal de voirs(creven)/
wynne den wercliede(n) den montcost geven en(de) de voirs(creven) jonch(e)r/
willem sal hen de dachue(re)n moeten betalen Item es noch ond(er)sproken/
en(de) bewordt bevorw(er)t dat de voirs(creven) wynne eegheen recht hebben/
noch behoude(n) en sal inde(n) bosch te vaelbeke and(er)s dan dat de selve/
wynne sal mogen laten gaen sijn p(er)de op de spruyten van eene(n)/
ja(r)e en(de) sijn coyen op de spruyten van iiii ja(r)en It(em) es vorwerde/
dat de voirs(creven) wynne de huysinge(n) vande(n) voirs(creven) goede(n) houden/
en(de) maken sal vand(er) und(er)ste rijkelen ned(er)wairts in goede(n) state op/
sine(n) cost It(em) sal de selve wynne hebben van jonch(e)r willem(me)/
voirs(creven) jairlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde vijf ellen lakens tot eene(n)/
tabbarde Ende alle dese vorwerden condicien en(de) geluften (et)c(etera)/
h(ier) af es borge des voirs(creven) wynne henric van ruysbroec/
briede(r) Et p(ri)m(us) vynck(enbosch) lynt(er) iu(n)ior ap(ri)lis sexta vide(licet) f(eria)/
t(ercia) post q(uas)i modo
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-17 by Jos Jonckheer