SAL7339, Act: V°305.1-R°306.1 (359 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°305.1-R°306.1  
Act
Date: 1445-04-14

Transcription

2019-08-16 by Jos Jonckheer
O Cont zij allen lieden dat wa(n)t stoet en(de) gescille(n) opv(er)staen sijn/
geweest tusscen roelove(n) boxhore(n) in deen zijde en(de) woutere(n) vande(n)/
wolputte in dande(re) alse van eenre loetenre goete(n) liggen(de)/
tusscen huerre beyder erve inde hoelstrate Soe sijn come(n) [voir scepen(en) va(n) loeven(en) hier na genoemt] meeste(ren)/
jan vand(er) brugge(n) jan keld(er)ma(n) lod(ewijc) va(n) hortbeke en(de) willem/
de beer geswore(n) stadmest(er)e en(de) wercliede en(de) hebbe(n) hue(re) uut/
sprake vande(n) voirs(creven) stoete eendrechtelijc gedaen ind(er) maniere(n)/
hier na volgen(de) na dat hen de voirs(creven) p(ar)tien behoirlijc/
inde voirs(creven) stadmeest(er)s voir scepen(en) van loeven(en) v(er)bonde(n) hadde(n)/
Inde(n) yerste(n) dat de voirs(creven) goete sal blive(n) liggen(de) d(air) die/
nu leeght om trege(n)water comen(de) vande(n) goede(n) des voirs(creven)/
wout(er)s en(de) vande(n) huyse(n) des voirs(creven) roelofs deen aen dander/
liggende sijne(n) nederval doir eenre loetend(er) hozen te hebbe(n)/
van bove(n) aen de voirs(creven) goete ned(er)comen(de) en(de) omgaende tot/
opte(n) hof en(de) scaelgie(n) des voirs(creven) wout(er)s neve(n) de(n) muer/
vande(n) huyse gehete(n) wolhuys des voirs(creven) roelofs welc roelof/
tselve water op sijne(n) cost voirt leyde(n) sal ov(er) sijn goede tot/
inde papeleurstrate ende de voirs(creven) wout(er) en sal de voirs(creven) hoeze/
niet mogen ke(re)n noch omdrayen ten muer w(er)t vande(n) wolhuyse/
des voirs(creven) roelofs want oft dat geschiede en(de) den voirs(creven) muer/
d(air) af arg(er)de soe soude de voirs(creven) wout(er) dat den voirs(creven) roelove/
moeten oprichten It(em) es noch de voirs(creven) stad meest(er) uutsprake/
dat de voirs(creven) roelof en(de) wout(er) van nu voirtaen de voirs(creven) goete/
en(de) hoeze houden [selen] in goede(n) state ten gelike(n) costen want hen die/
gemeyn sijn selen tot ewigen dagen gelijc en(de) ind(er) manie(re)n de scepen(en)/
brieve(n) van loven(en) die d(air) af zijn alse vand(er) goeten volcomentliker/
uutwisen en(de) begripen It(em) alse vanden mueren des voirs(creven) roelofs/
en(de) wout(er)s staen(de) tusschen hue(re)r beyd(er) erve d(air) twee anckers/
inne gelegen hebben [liggen] es hue(re) uutsprake dat men de selve/
anckers uutdoen sal en(de) elc vande(n) selve(n) p(ar)tien sal ene(n) anck(er)/
hebben Ende de voirs(creven) wout(er) sal sijne(n) scoersteen opmake(n) met/
eene(n) halve(n) steene buyten den muer en(de) gelieft den voirs(creven)/
roelove sijn scouwe op te maken dat hij dat doen sal moge(n)/
gaende mett(er) selv(er) tot aen wout(er)s muer Bij alsoe dat de
//
de voirs(creven) p(ar)tien malcande(re)n gheene hynd(er) d(air) mede aen hue(re) erve/
doen en selen It(em) alse vande(n) costen dat de voirs(creven) goete ende/
hoeze gecost hebben met dat dair aen cleeft es d(er) voirs(creven)/
stad gesworen meeste(re)n uutsprake dat de voirs(creven) wout(er) den selve(n)/
roelove tot dien coste geve(n) sal bove(n) dat hij d(air) af gegeven/
heeft vi gripen te xl pl(a)c(ken) tstuck en(de) niet meer en(de)/
dande(r) costen dat die meer gedragen dan de voirs(creven) vi gripen/
sal de voirs(creven) roelof moeten betalen en(de) den voirs(creven) woute(re)n lossen/
aen den ghene(n) diese v(er)dient mogen hebben Ende elc/
vander voirs(creven) p(ar)tien sal sijn steene van sijne(n) erve gecomen/
die om d(er) voirs(creven) saken wille afgebroken mogen sijn te hemw(er)ts/
trecken P(ro)mitt(entes) an(te)d(i)c(t)e p(ar)tes ratu(m) pynnoc vynck(enbosch)/
ap(ri)lis xiiii
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-18 by Jos Jonckheer