SAL7339, Act: V°332.2 (387 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°332.2  
Act
Date: 1445-04-28

Transcription

2020-02-04 by Jos Jonckheer
Tvo(n)nisse vanden gedinge hangende voe(r) meye(r) ende scepen(en) van/
loeven(e) tusschen henricke van halen ter eenre zijden en(de) woute(re)n/
truwants in dande(re) alse van ene(n) vierdeel van ene(n) rijnschen/
gulden(en) alle jare van data der quitancien die de voirscr(even)/
wouter den voirs(creven) henricke gegeve(n) heeft int jae(r) van xl/
Es gewijst met desen worden wair henric sijne(n) eedt/
niet en dade smeyers op stane ende der scepen(en) dat wouter/
sijne(n) eysch v(er)reyct sal hebben P(rese)ntib(us) abs(oloens) ov(er)wynge vynck(enbosch)/
lyntre iu(n)ior aprilis xxviii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-19 by Jos Jonckheer