SAL7339, Act: V°342.5 (403 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°342.5  
Act
Date: 1445-05-20

Transcription

2019-12-16 by Jos Jonckheer
It(em) gheert bogart poirte(r) van loeven(e) die vande(n) ond(er)meye(r)/
van thiene(n) voir broeke(n) tot hakendoevel gevange(n) was heeft/
hem opde(n) dach van hede(n) tege(n) de(n) voirs(creven) ond(er)meye(r)/
in trecht gep(rese)nteert p(rese)ntib(us) py(n)noc ab rijke abs(oloens) witte ov(er)wy(n)ge/
vynck(enbosch) lyntre iunior maii xx
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-19 by Jos Jonckheer