SAL7339, Act: V°351.1 (414 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°351.1  
Act
Date: 1445-05-31

Transcription

2020-01-23 by Jos Jonckheer
It(em) willem vromont en(de) peter vromont sijn sone p(ro)mis(eru)nt ind(ivisim) gorde/
van kessele iii[c] drieduysent raepbroets [alsulke(n) alsme(n) inde berchmoele(n) maect] deen helicht d(air) af tusscen/
dit ende [binne(n) xiiii [nachten] voir] s(in)te marie(n) mag(dale)[ne] dach naestcomende en(de) dand(er) helicht/
d(air) af te [binne(n) xiiii nachte(n) voir] bamisse d(air) na volgende p(er)solven(dos) q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-19 by Jos Jonckheer