SAL7339, Act: V°359.2 (424 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°359.2  
Act
Date: 1445-06-07

Transcription

2019-11-29 by Jos Jonckheer
It(em) henrick deenkens gehete(n) huyshe(re) en(de) henric zijn sone/
in p(rese)ncia hebbe(n) genome(n) en(de) bekindt dat sij genome(n)/
hebbe(n) van diericke(n) van langrode sijn wijntmoele(n) te/
here(n)t te houde(n) en(de) te hebben [va(n) half m(er)te lestlede(n)] eene(n) t(er)mijn van xii/
jare(n) lang deen na dand(er) sond(er) middel volgende Elcx/
jaers d(air)enbynne(n) voir en(de) [om] neghenthien mudde rocx goet/
en(de) payabel d(er) mate(n) van loeven(e) Ende half te bamisse en(de)/
half te halfm(er)te te betale(n) alle jare den voirs(creven) t(er)mijn duren(de)/
quolib(et) ass(ecutu)[m] It(em) es vorw(er)de dat zij de(n) voirs(creven) diericke(n)/
malen selen een [half] mudde corens [alle weke(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de)] en(de) hem dat also zwaer gemale(n)/
levere(n) als tcore(n) wege(n) sal It(em) es noch vorwerde dat zij/
de voirs(creven) moele(n) houde(n) selen wel en(de) custberlijc van smere/
en(de) van smoute also dat d(air) gheen gebrec in en valle/
Et p(ri)m(us) abs(oloens) vynck(enbosch) junii vii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-20 by Jos Jonckheer