SAL7339, Akte: V°42.1 (52 van 450)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°42.1  
Act
, De akte begint in het Diets en schakelt dan over op het Latijn
Datum: 1444-08-03
Talen:Nederlands,Latinum

Transcriptie

2019-01-10 door Jos Jonckheer
It(em) wouter gheens heeft opgedragen met wettiger v(er)tienissen een plaetsken/
met sijnre toebehoirten gelegen in sinte qui(n)tens strate tusscen den goeden/
arnts van vynckenbosch en(de) des voirs(creven) wout(er)s streckende lancx aen/
thuys des voirs(creven) wouters omtrent lvii voete luttel min oft meer/
omgaende te wynkelhake omtrent xiii(½) voet en(de) alsoe voert/
gaende inde lingde xx(½) voet luttel min oft meer den voirs(creven)/
woute(re)n bij ordina(n)cien des rechts hier af uutgewijst en(de) onderist? wezen/
Soe es d(air) inne gegoet mette(n) erflijken recht arnt van vynckenbosch/
voirs(creven) bij manissen ende orlove tshe(re)n vanden gronde en(de) wijsdo(m)me der/
scepen(en) van loven(en) Behoudelic dien dat de voirs(creven) wouter/
behouden sal zijne(n) waterval van sine(n) huse op en(de) doe(r) de voirs(creven)/
plaetse ende anders niet bij alsoe oic dat de voirs(creven) wouter/
gheen vinste(re)n ter voirs(creven) plaetsen w(er)t en sal moigen maken noch/
doen maken dan alleene die dair nu staen de welke hij mett(er)/
doe(re)n aldair staende vertraelsen en(de) toe maken sal moeten alsoe/
dat den selve(n) arnde egheen ongerief van vulnissen van wate(r) oft/
and(er)sins ter plaetsen w(er)t des voirs(creven) arnts en worde gedaen Et/
sat(is) et war(ans) sub uno denar(io) a(n)nui ce(n)sus curren(ti) tamq(uam) pro/
inde obligavit d(i)c(t)us walte(r)us gheens domu(m) una(m) cu(m) suis p(er)tinen(tibus)/
sit(a) in percstrate int(er) bona gerardi de borne tonsoris pa(n)nor(um)/
et bo(na) d(i)c(t)i walt(er)i de quoquide(m) subpigno(r)e sat(is) et war(ans) sub/
xxviii placcis pagame(n)ti braban(tie) tamq(uam) overwynge lynthe(r) iu(n)ior/
augusti t(er)cia
Nagekeken doorWalter Winnelinckx
ModeratorWalter Winnelinckx
Laatste update:: 2016-11-09 door Jos Jonckheer