SAL7340, Act: R°141.1-V°141.1 (180 of 483)
Search Act
previous | next
Act R°141.1-V°141.1  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-25 by 
Van gielijze hanckart It(em) want de voirs(creven) gielijs die geleit es totden goede(n) henrix en(de)/
jans scheye gebruede(re)n kinde(re)n henrix wilen scheye ghysbrecht/
ghysbrechts gielijs scoerwegge henrix scheye gehete(n) coste(re) soen/
wilen arnts jans pegele(re)n en(de) marien hagarts weduwe claes wilen/
mellen op den dach van heden hadde doen inscriven de beghijnen/
en(de) gasthuys meest(er)s van thienen die hem vanden goeden hier/
na bescreven g ongebruyck deden Inden yersten aen een huys/
en(de) hof met sijnre toebehoirte(n) gelegen te hoebrugge(n) aen de/
strate houden(de) (½) dachmael luttel min oft meer tussche(n)/
janne cordewaen en(de) woute(re)n vand(en) assche It(em) aen een schue(re)/
gelegen oic te hoebruggen houden(de) x roede(n) tussche(n) ja(n)ne/
hubrechts en(de) de strate ald(aer) It(em) aen een hoefken met eene(n)/
wuwe(re) houden(de) (½) dachmael gelegen ald(aer) tusschen de hoebrugge/
strate en(de) de goeden alijt mertens It(em) van eene(n) beemde oic/
gelegen te hoebruggen houden(de) i(½) dach(mael) tusschen de/
voirs(creven) strate en(de) de goede(n) mathijs de smet It(em) aen/
(½) boende(re) beemts gelegen te hoebrugge(n) acht(er) dillen m(er)tens/
tusschen de(n) voirs(creven) dillen en(de) henricke jans It(em) aen een dach(mael)/
en(de) xx roede(n) beempts gelegen te hoebrugge(n) voirs(creven) voir/
jans straesborch goeden tussche(n) b(ar)tholomeeuse tuts en(de) der/
tafelen van thiene(n) It(em) aen (½) boend(er) soe beemt soe wuwe(re)/
gelegen inde clauwartshage tusschen henricke wittebol/
en(de) janne van nysenrode It(em) aen (½) boende(re) lants gelegen/
op dassche velt tusschen henricke swaus en(de) jans straes/
borch It(em) aen i(½) dach(mael) lants op tgroot kind(er)rode velt gelege(n)/
tussche(n) der tafele(n) bosch van bynckem ende de goede(n) jans ke(m)pene(re)/
It(em) aen i dachmael en(de) xxv roede(n) gelege(n) tussche(n) ghijsbrechte/
ghijsbrechts en(de) alijte(n) goessens kijnde(re)n It(em) aen (½) boende(re) boschs xxv/
roede(n) min gelegen tusschen den selve(n) ghijsbrechte ghijsbrechts en(de)/
de strate die te gevelle w(er)t gaet It(em) aen i plecke lants/
opt groot rot gelege(n) houden(de) iii vierdel tussche(n) de st(ra)te/
aen de voshole en(de) de goede(n) arnts hagarts It(em) aen (½) dach(mael)
//
gelegen opt selve velt tusschen de strate aen de voshole/
en(de) de goede mathijs de smet It(em) aen i plecke lants/
gelegen op lauwenrot houden(de) i dach(mael) tussche(n) gheerde/
coppens en(de) arnde pels It(em) aen i plecke lants houden(de) iii/
vierdel gelegen op hoebrugger velt tussche(n) alijte(n) m(er)tens/
en(de) matheeus ghijsbrechts It(em) aen i plecke lants gelegen op/
diest(er) velt houden(de) i(½) dach(mael) tusschen henr(ic) corneke(n) en(de)/
goerts du(n)nepep(er)s kinde(re)n It(em) aen i plecke lants houden(de)/
i(½) dach(mael) gelegen op oudenrot tusschen den scoelie(re)n van/
leuwe en(de) pete(re)n vanden b(er)ge It(em) aen i stuck lants/
houden(de) xxx roede(n) gelegen opt selve velt tusschen/
jacoppe uute(n) lyemi(n)gen en(de) pete(re)n vanden b(er)ge It(em) aen/
i stuck lants houden(de) i(½) dach(mael) gelegen op braender velt/
tusschen jacoppe uute(n) lyemi(n)gen voirs(creven) en(de) jans van nyst(er)rode/
kinde(re) Tot welken dage de voirs(creven) meest(er)s niet en quame(n)/
Soe eest dat de he(re)n scepen(en) van loven(en) t(er) manissen/
smeyers gewijst hebben voir een vo(n)nisse datmen den/
voirs(creven) gilijze vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) sal inde macht/
van sijne(n) voirs(creven) beleide alsoe v(er)re dat voe(r) scepen(en) comen/
es p(rese)nt(ibus) lomb(ar)t abs(oloens) ca(pelle)[ma(n)] vync voshe(m) decembr(is) septi(m)a
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-01-10 by Inge Moris