SAL7340, Act: R°168.1-V°168.1 (217 of 483)
Search Act
previous | next
Act R°168.1-V°168.1  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-02 by 
It(em) willem denijs woenende te voshem in p(rese)ncia heeft genomen/
en(de) bekent dat hij genome(n) heeft van joese absoloens sone/
wilen henr(ix) thof des selfs joes met sijne(n) toebeh(oirten) gelege(n)/
te voshem te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) va(n) halfmeye/
naestcomende over ii jaer d(aer) na volgende dat sijn sal int jaer/
ons he(re)n xiiii[c] xlviii eene(n) t(er)mijn va(n) xii jare(n) lang/
elcx jaers d(aer)enbinne(n) om xx m(ud)[de(n)] rocx goet en(de) paiabel/
d(er) maten van loeven(e) en(de) xxii g(ri)pen te xl pl(acken) tstuc tvoirs(creven)/
core(n) ts(in)te andriesmisse en(de) tvoirs(creven) gelt te halfmeye te/
betalen de(n) voirs(creven) t(er)mijn durende quolibet ass(ecutu)[m] It(em) es/
vorw(er)de dat de voirs(creven) wy(n)ne alle jare int voirs(creven) hof/
levere(n) sal xxxv mandele(n) walms om de huysinge d(aer)/
mede te decke(n) en(de) wa(n)neer men ald(aer) dect plect/
oft and(er) oudt werck maect [alse vand(er) ond(er)ster rikelen ned(er)w(er)t] es vorw(er)de dat de voirs(creven)/
wynne den wercliede(n) den montcost geve(n) sal en(de) de/
voirs(creven) joes de we dachuere(n) betalen It(em) es vorw(er)de dat/
de voirs(creven) wynne alle jare de(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende op/
de voirs(creven) goede sette(n) sal xxv levende pote(n) om de/
goede d(aer) mede te bevreden des sal de voirs(creven) wynne hebbe(n)/
alle tdroech houdt It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jare/
de voere ald(aer) doen veege(n) en(de) die also houde(n) op sijne(n)/
cost It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jare de(n) voirs(creven) t(er)mijn/
dueren(de) betalen der jouffr(ouwe) va(n) bourgevail en(de) den honden/
van boutsvoirt vi mol(evaten) even(en) sond(er) affslach van des voirs(creven)/
es It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) goede wel en(de)/
loflijc wy(n)ne(n) werve(n) sal gelijc reengenote(n) en(de) die late(n)/
ten afsceyden te weten den art mette(n) wyntercorne(n)/
gelegen aen den berckene(n)bosch op iiii getidege vore(n)/
/ houdende vi boender luttel min oft meer dlant te leeukens/
en(de) den steenpoel op iiii getidege vore(n) uutgenome(n) vi dach(mael)/
op den steenpoel voirs(creven) de welke hi late(n) sal besaeyt/
[met wynt(er) coren] op iii getidege vore(n) dwelc tsame(n) houden(de) es omtrent iii/
boender It(em) x boend(er) paulo besaeyt met evene(n) op/
ii getidege voren en(de) de brake eens o(m)me gedaen oic/
omtrent tussce(n) x en(de) xi boend(er) It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
de voirs(creven) goede jaerlijc sijne(n) t(er)mijn dueren(de) wel/
en(de) loflijc bevreden en(de) die also laten te sijne(n) afsceyde(n)/
op sijne(n) cost en(de) alle tstroe vande(n) voirs(creven) goeden comen(de)/
dat sal de voirs(creven) wy(n)ne int voirs(creven) hof vuere(n) al(daer) ette(n)/
met sijne(n) beesten en(de) mest d(aer) af make(n) en(de) op tvoirs(creven)/
landt voere(n) tslants meesten profite It(em) es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) wy(n)ne op dleste jaer van sijne(n) voirs(creven)/
t(er)mijne f dmest binne(n) de(n) voirs(creven) hove sijnde [tot halfm(er)te toe] op de voirs(creven)/
goede vuere(n) sal It(em) sal de voirs(creven) wynne wa(n)neer/
hij tvoirs(creven) core(n) te loeven(e) bringe(n) sal hebben den montcost/
en(de) de p(er)de heu(r) core(n) It(em) es voirw(er)de dat de voirs(creven)/
wy(n)ne de huysinge vande(n) voirs(creven) goede vander ond(er)ster rikele(n)/
ned(er)w(er)t wel en(de) loflijc de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) houde(n) sal/
op sijne(n) cost En(de) alle dese vorw(er)de(n) condicie(n) lomb(ar)t py(n)noc/
januarii t(er)tia
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-01-11 by Inge Moris