SAL7340, Act: R°190.3 (246 of 483)
Search Act
previous | next
Act R°190.3  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-24 by 
It(em) wouter vander riviere(n) gehete(n) hauweel heeft ontsedt op eene(n)/
borge alsulken xx crone(n) vrancr(ijx) alse vrancke willem(air) met sijne(n)/
medeplichte(re)n op de(n) wissel te loeven(e) tsijne(n) behoef gesedt hadde/
in(de) est fideiussor godefrid(us) h(er)meys iunior et p(ri)m(us) ja(nuarii) xxi
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-01-11 by Inge Moris