SAL7340, Act: R°41.3 (53 of 483)
Search Act
previous | next
Act R°41.3  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-02 by 
It(em) h(er)man quets sone wijlen liebrechts woenen(de) toeverlair bij thiene(n)/
in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint (et)c(etera) jege(n) h(er) janne va(n) deurne/
proefst vande(n) p(er)cke de w slachmoelen des goidsh(uys) vande(n) p(er)cke/
voirs(creven) gelege(n) inde p(ro)chie van hugarden met allen de huere(n)/
toebeh(oirten) neve(n) de coren moelen des selfs goidsh(uys) ald(aer) Te houde(n)/
en(de) te hebben van sint jansmisse lestlede(n) eene(n) t(er)mijn van sesse jare(n)/
lang en(de) een half deen na dande(r) sond(er) middel volgen(de) elcx jaers/
darenbinnen voe(r) en(de) om twintich gripe(n) te xl pl(acken) half te/
kersmisse en(de) dand(er) helicht d(aer) af te s(in)t jans(misse) dair na q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m]/
It(em) es vorw(er)de dat de selve h(er)man de voirs(creven) moelen(en) de(n) voirs(creven) t(er)mijn/
dueren(de) wel en(de) loflijc houde(n) sal van ca(m)me(n) en(de) van spille(n) In(de)/
su(n)t fid(eiussores) theo(dori)[cus] colarts et petr(us) vande(n) berge carpe(n)tator [a(m)bo de heyleshe(m)] Et p(rim)[(us)]/
abs(oloens) vyncke julii ult(ima)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-01-11 by Inge Moris