SAL7341, Act: R°216.1 (259 of 494)
Search Act
previous | next
Act R°216.1  
Act
Date: 1447-01-14
LanguageNederlands

Transcription

2019-12-29 by Willy Van Bruystegem
Tvo(n)nisse tussce(n) pet(er)en va(n) kelsdonc im deen zijde en(de)/
arnde va(n) haze(n)b(er)ge in dande(r) alse vand(er) comescpap va(n)/
i huse en(de) hove inde vlemi(n)cstrate gelege(n) dwelc/
de voirs(creven) ardt de(n) voirs(creven) pet(er)en v(er)cocht hadde opte(n) chijs/
va(n) v pl(a)c(ken) d(aer) voe(r) uutgaen(de) en(de) om i r(ijnsche) guld(en) tsjaers/
erflijc te q(ui)te(n) binne(n) iii jare(n) naestcomen(de) te wete(n) alle/
jare i derdel en(de) met volle(n) chijse Met co(n)dicie(n) dat/
de voirs(creven) pet(er) t(er) stont v(er)legge(n) soude ii rijd(er)s eens als/
voir ond(er)pandt en(de) die afcorte(n) te(n) leste(n) afquite(n) d(aer)/
af de voirs(creven) pet(er) de(n) voirs(creven) arnde de(n) eedt deylde also/
dat gewijst werdt dat de voirs(creven) ardt onschout doen/
soude op daensp(ra)ke de welke hij niet gedaen en heeft/
en(de) also es voirt gewijst dat hij ge de voirs(creven) comescap/
voldoen sal p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) ja(nuarii) xiiii
ContributorsWilly Van Bruystegem
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-06-05 by Inge Moris