SAL7342, Act: R°232.4 (354 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°232.4  
Act
Date: 1448-01-13

Transcription

2018-11-20 by Pieter Soetewey
It(em) de voirs(creven) iii p(er)sone hebbe(n) gelooft den voirs(creven) gheerde so wa(n)neer/
de voirs(creven) luytgaert van live ter doot comen sal zijn der selv(er)/
ter eerden te doen doen sond(er) des voirs(creven) gheerts coste ende hebbe(n)/
geconsenteert dat de selve gheert tot ewige(n) dagen behoude(n) sal/
alsulken have als hij nu metter selver luytgarde(n) ov(er)heeft sond(er)/
hem d(aer) af in nacomen(de) tijden yet te eysschen eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick