SAL7342, Act: R°240.1 (369 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°240.1  
Act
Date: 1448-01-16
LanguageNederlands

Transcription

2018-11-24 by Pieter Soetewey
It(em) es vorwerde datme(n) mette(n) voirs(creven) brieve sal doen leyde(n) tot alle(n) de(n) goede(n)/
die de voirs(creven) (christ)ine v(er)crege(n) heeft ende die zij opde(n) dach va(n) hede(n)/
houden(de) besittende en(de) als erfwijf gebruykende es de welke hier ond(er)/
bescr(even) staen inde(n) yerste(n) een zille lants gelege(n) inde p(ro)chie van donc/
en(de) va(n) hale(n) op de(n) roesborre tussce(n) de(n) goede(n) wout(er)s boele(n) en(de) de/
hoolstrate It(em) i stuc lants liggen(de) inde p(ro)chie va(n) hale(n) ter stad/
gehete(n) op de beke neve(n) de(n) goede(n) messen breeds [It(em) ene(n) hoff gehete(n) de bordeel hof gelege(n) te hale(n) tussce(n) truden koele en(de) de/
diestsche strate en(de) naeste(n) goede(n) henrix van meerhout van diest] en(de) d(aer) toe tot alle(n)/
de(n) beruerlike(n) goede(n) also wale vliegend erve als ande(re) so v(er)re de selve/
(christ)ine die nu mechtich es te becu(m)me(re)n so wa(n)neer datme(n) wilt na de(n)/
rechte maer niet eer [en salme(n) dair mede moegen wercken] dan na de doot der selver (christ)ine et lijsbette(n)/
hoirre wettig(er) docht(er) die zij heeft vande(n) voirs(creven) wilen ja(n)ne hare(n) man/
qualike bij hare(n) zinne wesende wa(n)t binne(n) hare(n) oft des lanxste(n) va(n)/
harer beyd(er) levene en sal hen mette(n) voirs(creven) br(ieve) noch oec beleyde dat/
d(aer) uut gedaen mocht worde(n) gheen ongerief gescien eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-26 by Agata Dierick