SAL7342, Act: R°247.5-V°247.1 (379 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°247.5-V°247.1  
Act
Date: 1448-01-23

Transcription

2018-11-28 by Pieter Soetewey
Want seke(re) stote ende tebatte overstaen zijn tusschen roelof van berthem in deen/
zijde lodewijken [ende] janne van sweysvelt gebruede(re)n voir hen en(de) oliviere hue(re)n brued(er)/
dien sij hier inne geloeft hebbe(n) te vervaene in dande(re) oerspronc/
nemen(de) van seke(re)n vorwerden voir scepen(en) van loven(en) geloeft van helicht/
wynni(n)gen der goeden [des] voirs(creven) roelofs te pellenberch gelege(n) met des/
d(aer) aen cleve(n) mach vande(n) welcke(n) de voirs(creven) gebruede(re)n tot den voirs(creven) roelof/
wert ingebreke zijn alsoe hij meynt soe hebben hen de voirs(creven)/
p(ar)tie(n) van dien en(de) van alsoe verre sij malcande(re)n eysschen(de) moeghen sijn/
van wat saken dat zij tot opden dach van heden gekeert en(de) gesubmitteert/
in vriendeliken segge(re)n en(de) yffeneren te weten(e) de voirs(creven) roelof in jacopen
//
lesens gorde de meltere ende wille(m)me pauwels ende de voirs(creven) gebruede(re)n/
in pet(er)en vanden berge andriese van voshem ende henricke(n) de smet van/
pellenberch inder manie(re)n h(ier) nae volgende te weten(e) dat de voirs(creven)/
roelof sijn aensprake setten sal in gescrifte en(de) dat overgeve(n) den/
segge(re)n des voirs(creven) gebruede(re)n bynnen viii daghe(n) naestcomen(de) dair op/
sij haer verantwerden maken selen en(de) overgeve(n) oic in gescrifte d(er)/
segge(re)n des voirs(creven) roelofs bynnen viii daghe(n) dair nae dair op/
sij [thonisse aenhoe(re)n selen ofts noet zij en(de)] hair uutsprake doen selen bynnen viii daghe(n) dair nae oft/
een vo(n)nisse dair af halen voir scepen(en) van loven(en) in alder voeghen/
oft p(ar)tie(n) met rechte bedingt hadden en(de) oft [e(n)nigen] p(ar)tie(n) e(n)nighe(n) seggere/
gebrake dat sij eene(n) ande(re)n gelijken souden moegen neme(n) p(ro)mitt(entes)/
ratu(m) willem(air) hortbeke ja(nuarii) xxiii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-27 by Agata Dierick