SAL7342, Act: R°265.2 (403 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°265.2  
Act
Date: 1448-02-03

Transcription

2018-12-19 by Pieter Soetewey
Item wout(er) van belanden(en) en(de) jannes vleeschouwe(re) van ned(er)yssche p(ro)mis(eru)nt/
ind(ivisim) janne storze gehete(n) beecman die zijn hof te ned(er)yssche gelege(n) genome(n)/
heeft eene(n) zeke(re)n t(er)mijn tselve hof met sijne(n) toebeh(oirten) costeloes en(de) scadel(oes)/
te houde(n) van alle alsulken co(m)me(r) en(de) chijnse alsme(n) bevinde(n) sal dat d(aer)/
uut ghinc ten tijde als hij tselve hof aenveerde en(de) dat hij also behoirlijc/
v(er)nuege(n) en(de) betale(n) sal dat de(n) voirs(creven) ja(n)ne storze d(aer) af gheen scade/
come(n) en sal et p(ri)m(us) willem(air) hortbeke febr(uarii) iii[a]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick