SAL7342, Act: R°273.3 (414 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°273.3  
Act
Date: 1448-02-08

Transcription

2019-02-08 by Pieter Soetewey
It(em) marie van meerbeke weduwe joh(ann)es wilen vand(er) hofstad na(tuer)lijc sone vrancx/
wilen vand(er) hofstad in jeg(enwoirdicheit) der scepen(en) van loeven(en) hier ond(er) genoempt gestaen/
heeft openbaerlijc ende uut haren vryen eygen(en) wille machtich gemaect en(de)/
bij desen volcome(n) macht en(de) p(ro)curacie gegeve(n) ja(n)nese vander hofstad hare(n) sone/
diese hadde vande(n) selve(n) wilen ja(n)nese hare(n) man te p(ro)seque(re)n te vervolgen en(de)/
te eyssche(n) alsulke(n) schoude(n) en(de) tachterheyde(n) als de selve ja(n)nes uutstaende hadde/
ende men hem tachter was vande(n) spiker ambachte ons gened(ichs) he(re)n dat hij in/
sijne(n) leven(en) te houde(n) plach alst blijct in sijnre rekeni(n)ge(n) op der rekencameren/
ons voirs(creven) gened(ichs) he(re)n te bruessel ende die inne te nemen op te boire(n) tontfange(n)/
en(de) vanden gehavene(n) behoirlijke quitan(cie) te doene en(de) te gheven also en(de) in alder/
manie(re)n de voirs(creven) marie selve doen soude moege(n) en(de) behoeve(n) te doene oft zij/
in hare(n) p(ro)pren p(er)soen jegenwoirdich en(de) in p(rese)ncie(n) ware geloven(de) de selve/
marie vast gestentich en(de) onv(er)brekelijc te houde(n) wes de voirs(creven) hue(re) sone inde(n)/
sake(n) voirs(creven) gedaen heeft oft namaels doen sal moegen in e(n)nig(er) manie(re)n/
abs(oloens) wynge febr(uarii) viii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick