SAL7342, Akte: R°282.4 (425 van 650)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°282.4  
Act
Datum: 1448-02-15

Transcriptie

2019-02-08 door Pieter Soetewey
It(em) tvonnisse tussce(n) ywane soene in deen zijde en(de) symoen(en) geldens in/
dande(re) alse van eene(n) p(er)de den selve(n) symone toebehoe(re)nde dwelc met/
ongevalle tusscen dit en(de) synt jans gequetst wae(re) meyne(n)de d(aer) af/
vande(n) voirs(creven) yweyne richtenge te hebben mids dien alsoe hij zeide/
dat zij ind(er) selv(er) vaert deen den ande(re)n toegeseeght soude(n) hebbe(n)/
gehadt soe wes last scade oft hynder dat zij hadde(n) van hue(re)n/
wagen oft p(er)den dat zij dat malcande(re)n oprichten souden dwelc/
de selve symon boet te bewijzen es gewijst met desen woirden/
na die(n) dat de voirs(creven) symoen sijns v(er)mets geensins en volquam dat/
alsulke(n) aensprake als hij gedaen hadde tot den voirs(creven) weyne(n) wert/
dat die de(n) selve(n) weyne geen onstade doen en sal p(rese)nt(ibus) abs(oloens) ...?/
wynge willem(air) hortbeke fe(bruarii) xx
Nagekeken doorLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
ModeratorLieve Van Hoestenberghe
Laatste update:: 2015-08-20 door Agata Dierick