SAL7342, Act: R°284.4 (428 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°284.4  
Act
Date: 1448-02-17

Transcription

2019-02-08 by Pieter Soetewey
It(em) tvonnisse tusschen he(re)n clase sh(er)togen prieste(r) alse gelet tot den/
haeflike(n) goeden willems vander basdonc voir de bewise(n)nissen van/
vijf rijd(er)s lijftochten ten live des voirs(creven) he(re)n claes en(de) jeha(n)nen van/
wilre sijnre nichten in deen zijde en(de) vrancke(n) van dieve(n)/
die voir de so(m)me van xlix stuv(er)s die de voirs(creven) willem hem/
van hoppen en(de) cleyne(n) pe(n)neweerde(n) belanc was also hij seyde/
een deel vand(er) selve(r) have(n) gepant hadde in dande(re) es gewijst/
met dese(n) woirde(n) dat den voirs(creven) he(re)n clase en(de) sijne(n) beleide de/
voirs(creven) have volgen soude tsijnre schout behoef alsoe v(er)re als hij/
groetsste bij sijne(n) eede dat hij vande(n) voirs(creven) brieve vande(n) vijf/
rijd(er)s [lijftochten] ingebreke waire naden welken de voirs(creven) h(er) claes sijnen/
eedt dede als een priest(er) dat de voirs(creven) willem hem vander voirs(creven)/
lijftochte(n) metde(n) v(er)lope vanden xxii[ten] dach in octobri int jair xlv/
ingebreke en(de) onbetaelt wae(re) p(rese)nt(ibus) py(n)noc miles abs(oloens) witte willem(air)/
hortbeke febr(uarii) xvii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick