SAL7342, Act: R°32.3 (48 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°32.3  
Act
Date: 1447-07-14

Transcription

2020-04-23 by Pieter Soetewey
Item jan vanden dale wonende te bierbeke Ende henric colve wonende/
te loven(en) inde zi(n)ne hebben geloeft ongesundert onv(er)sceide(n) ende elc voe(r)/
al wille(m)me gruenwout clerc vanden groete(n) van heylegeest van/
loven(en) inde(n) name ende tot behoef vande(n) selve(n) heylegeest van/
xxii mudde(n) rox d(er) maten van loven(en) die de selve henric/
den voirs(creven) heylegeest [sculdich es] vande(n) hove dat wilen toebehoirde wout(ere)n/
van laethem te bierbeke gelegen dair inne de voirs(creven) jan/
vande(n) dale woenechtich es dwelc de(n) voirs(creven) henr(icke) nad(er)/
stad recht voe(r) gebreck van seke(re)n erfpachte die hij dair op/
hadde gelev(er)t is voe(r) elc mudde van die(n) te betalen(e) twe/
gulden pet(er)s d(er) mu(n)te(n) ons gened(ichs) he(re)n oft de weerde d(aer)/
af deen helcht tons(er) vrouwe(n) dage assumptio(n)is en(de) dand(er)/
helcht tsint remeys dair naest volgende als scout mette(n)/
rechte verwonde(n) ende v(er)reyct kersmake(re) lynte(re) burgim(a)g(ist)ris et/
plurib(us) scab(inis) et consiliar(iis) julii xiiii/
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Inge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-19 by Agata Dierick