SAL7342, Act: R°322.6 (473 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°322.6  
Act
Date: 1448-03-20

Transcription

2019-04-24 by Pieter Soetewey
It(em) de voirs(creven) p(er)sone hebbe(n) gewillecoert datme(n) de(n) voirs(creven) woute(re)n mette(n) voirs(creven)/
scoutbrieve beleyde(n) sal tot allen de(n) goede(n) have en(de) erve die zij opde(n) dach/
van hede(n) te same(n) en(de) besund(er)t houden(de) sijn alsoe v(er)re sij hen van hue(re)n/
vader en(de) moeder sijn v(er)storve(n) en(de) dat beleyt gedaen sijnde daer toe tselve/
beleyt ond(er) scepen(en) mette(n) scoutbrieve sal blive(n) liggen(de) tot behoef des voirs(creven)/
wout(er)s om he(m) daer met te behulpe(n) en(de) te losse(n) talle(n) tijde(n) alst de(n) selve(n) woute(re)n/
gelieft van allet tgheen des de voirs(creven) wout(er) voe(r) de(n) voirs(creven) laur(eyse) heeft v(er)antw(er)t/
en(de) d(air) he(m) de selve laur(eys) af geloeft heeft scadeloes tontheffe(n) en(de) dat al/
gelost sijnde salme(n) hen beyde(n) te same(n) huer brieve ov(er)geve(n) uutgescheide(n)/
dat hen de selve woute(r) in alle(n) ande(re)n sake(n) desgelijx behulpich sal wesen/
op dat he(m) gelieft en(de) tot hue(re)n coste eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick