SAL7342, Act: R°325.1 (477 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°325.1  
Act
Date: 1448-03-23

Transcription

2019-04-24 by Pieter Soetewey
It(em) vranck vanden stalle heeft geloeft willem(me) ende henr(ick) vande(n) driessche/
gebruede(re) wonen(de) te pellenberch te doen(e) in v(er)stervi(n)gen vander doet jans/
wijlen vanden driessche brued(er) d(er) voirs(creven) gebruede(re) bijde(n) selve(n) vrancke(n)/
van live t(er) doet bracht de poente(n) hier na bescr(even) inden yersten dat/
hij bynne(n) xl dagen naestcomen(de) sal gecrigen op sijne(n) cost tgebet van/
iii(½)[c] cloeste(re) en(de) dair af goede c(er)tificacie geven It(em) dat hij tusscen dit/
en(de) sint jans dach bap(tis)[te(n)] naestcome(de) setten sal oft doen setten opde rechte/
h(er)strate gaende van loven(en) te thiene(n) wert ter plaetsen geheten tgrebvelt/
een scoen hulten cruys viercant vii voete hoege bove(n) derde/
met ene(n) beelde stedeken dair inne gehouden Item sal noch de/
voirs(creven) vranck porre(n) bynne(n) xl dagen naestcomen(de) in bet(er)nissen vande(n)/
slage voirs(creven) een bedev(ar)t te roeme(n) ende als hij van dair comen/
sal zijn bynne(n) xl dage(n) dair na een bedev(ar)t te meylane(n) en(de) als hij/
van dair come(n) sal sijn soe sal hij bynne(n) xl dagen dair nae doe(n) en(de)/
porre(n) een bedev(ar)t ts(in)[te] joes opde zee ende van elken vanden/
voirs(creven) bedevarden goede wairh(eit) bringen na der stad recht oft der voirs(creven)/
gebruede(re)n moet hebben voert heeft geloeft de selve vrancke/
op lands soene dat hij bynne(n) den naesten jae(re) niet alsoe nae/
sijnre woenstad te pellenberch dair de voirs(creven) wijle(n) jan te woene(n)/
plach comen en sal alse zijn de plaetsen h(ier) nae genoempt te wete(n)/
de kercke van lovengoel de kercke van pellenberch de kercke van/
libbeke ende de capelle van cro(m)menhe(re)nt bekennende oft hijt/
dade dat hij tot tghene des voirs(creven) es der voirs(creven) gebruede(re)n t(er)/
ee(re)n daer voe(r) telken male dat gesciedde en(de) zijt bethoene(n) conste/
doen soude een bedev(ar)t te meylane(n) te porren bynne(n) xl dagen/
na dat hij alsoe bevonde(n) sal werden en(de) goede wairh(eit) dair/
af te bringe(n) als bove(n) oft oic hue(re)n goeden moet dair af/
te hebben wynge hortbeke m(ar)tii xxiii in p(ro)festo pasche
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick