SAL7342, Act: R°337.3 (493 of 649)
Search Act
previous | next
Act R°337.3  
Act
Date: 1448-04-06

Transcription

2019-08-10 by Pieter Soetewey
Item hue(r) uutsp(ra)ke is alse vande(n) chijse gaende uut der [ter] hoeve(n) die/
de vors(creven) p(er)sone en(de) meer ande(re) tsame(n) houden(de) sijn gelegen onder/
den hof der cap(it)len van s(in)te pet(er)s te loven(en) te lobbele dat/
de vors(creven) jan de rijke vanden lesten t(er)mijne en(de) jairlijcx van nu/
voirtaen betalen sal sijn aengedeelte vande(n) chijse uut ter/
hoeve(n) gaende nae dat hij dair inne gegoedt is Item/
want des vors(creven) jans stroe en(de) have gepant is geweest/
en(de) vercocht voe(r) eene(n) core die de vors(creven) arndt en(de) sijn mede/
plichte(re)n verleeght hadde(n) aender voirs(creven) cap(it)len dat dat/
vercopen stat grijpen sal en(de) dat mydts den [dien] de vors(creven) jan/
vande(n) selve(n) core bijden vors(creven) p(ar)tie(n) verleeght ongehoude(n) sal sijn/
Bij alsoe dat hij d(aer) voe(r) en(de) voe(r) de costen die de vors(creven) arndt/
en(de) sijn mede p(ar)tie(n) geleden moege(n) hebben [noch] betale(n) sal ii pet(er)s/
bynnen viii dagen naestcomen(de) en(de) d(aer) op selen deselve arnt/
en(de) sijn mede p(ar)tien dragen den cost vanden segge(re)n die op dese/
tijt dair o(m)me vergad(er)t sijn wynge hortbeke ap(ri)l(is) vi[a]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick