SAL7342, Act: R°386.2-V°386.1 (576 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°386.2-V°386.1  
Act
Date: 1448-05-20

Transcription

2020-04-26 by Pieter Soetewey
It(em) goessen van h(er)boschs henric vande(n) moere en(de) vranc van/
berthem in p(rese)ncia hebben genomen en(de) bekent dat zij genome(n) hebben van/
he(re)n willem(me) vanden b(er)ge canonic der kerken van s(in)te pet(er)s te loven(e) en(de)/
p(ro)chiaen van brueseghem de thiende vander voirs(creven) cueren met allen/
hue(re)n toebehoirten te houden en(de) te hebben van s(in)te jans misse/
naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van ix ja(r)en lanc v(er)volgen(de) elx jairs/
dae(re)n bynne(n) om en(de) voe(r) xxvi rijnsch(e) gulden(en) goet en(de) payabel/
oft de weerde d(aer) voe(r) alle ja(r)e s(in)te andries misse apostels vallen(de)/
en(de) ombegrepen te vastelavo(n)de d(aer) na te betalen den voirs(creven) t(er)mijn
//
due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) thiendeneers/
alle ja(r)e leve(re)n selen ii[c] tal geluys om de huysinge vande/
voirs(creven) cue(re)n mede te decken en(de) soe wa(n)ner men dien v(er)dect/
selen de selve thiendene(re)n den wercliede den mont cost/
geve(n) en(de) oic de dachue(re)n betalen sond(er) afslach vande(n) voirs(creven)/
xxvi rijnsch(e) gul(den) It(em) selen de voirs(creven) thiendene(re)n oic/
moet doen v(er)dienen de huere met ene(n) goede(n) notabeliken/
prieste(r) alle ja(r)e den voirg(enoemde) t(er)mijn due(re)nde op hue(re)n cost en(de)/
oic allen last betalen die d(aer) op comen mogen vorgeno/
vanden gheestlike(n) recht uutgenome(n) absentie [recht] wynge/
hortbeke maii xx
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick