SAL7342, Act: R°402.7 (607 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°402.7  
Act
Date: 1448-06-05

Transcription

2020-05-12 by Pieter Soetewey
It(em) es vorw(er)de so wa(n)neer de voirs(creven) reyne(re) voir de voirs(creven) lijftocht/
borchtocht met p(er)sone(n) d(aer) voe(r) goet genoech zijnde gesedt sal hebbe(n)/
dat hij dan van pande te sette(n) t(er) manisse(n) ongehoude(n) sal zijn eisd(em)/
dwelc hij doen moet binne(n) i maent naestcomen(de) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-26 by Agata Dierick