SAL7342, Act: R°405.4-V°405.1 (614 of 649)
Search Act
previous | next
Act R°405.4-V°405.1  
Act
Date: 1448-06-04

Transcription

2020-05-15 by Pieter Soetewey
Het zijn come(n) int recht te loeven(e) henric lichtvoet woenen(de) tot aken/
in deen zijde en(de) wout(er) vync arts sone in dande(re) ald(aer) de selve henr(ic)/
den voirs(creven) woute(re)n aensprac seggende dat tande(re)n tijde(n) alse de voirs(creven)/
wout(er) uut der gevanckenissen tsjonch(e)r(e)n van riverscheit midts d(er) so(m)me(n)/
va(n) dusent r(ijnsche) guld(en) eens gelost was en(de) de voirs(creven) henr(ic) ter bede(n)/
va(n) vrienden d(aer) voe(r) borghe was vanden welke(n) [hij] alsoe hij kijnde oec/
wel was gelost de voirs(creven) wout(er) aen hem ontleende i p(er)t dwelc/
hem hadde gecost xxv r(ijnsche) guld(en) gelijc hij boot te houde(n) bij sijne(n)/
eede en(de) na dat de voirs(creven) wout(er) d(aer) op te loeven(e) come(n) was so/
was dat p(er)t bij de(n) voirs(creven) woutere(n) v(er)suymdt also dat de selve wout(er)/
tselve p(er)t also tontpasse zijnde wed(er)o(m)me sandt met i man die he(m)/
d(er) p(er)de weynich oft niet en v(er)stont tot aken na den welke(n)/
tselve p(er)t bynne(n) iii oft iiii dage gestorve(n) ware hoopte d(aer) o(m)me wa(n)t/
de voirs(creven) wout(er) tvoirs(creven) p(er)t gehadt hadde in sijnre hoede(n) en(de) dat/
tot loeven(e) tsijns vad(er) huys oft eld(er) bestelt daert hem geliefde
//
d(aer) af hij metgad(er)s den ande(re)n poente(n) voirs(creven) de(n) voirs(creven) woute(re)n den/
eedt ov(er)gaf en(de) dat tvoirs(creven) p(er)t ond(er) wout(er)s hande(n) zijnde en(de) bij he(m)/
v(er)suymt ware dat hij dair o(m)me gehoude(n) soude zijn op sijn/
aensp(ra)ke onschout te doene oft hem tvoirs(creven) p(er)te te v(er)ghelden/
d(aer) jege(n) de voirs(creven) wout(er) seyde dat hij tvoirs(creven) p(er)t aen de(n) voirs(creven)/
henr(icke) niet ontleent en hadde maer de voirs(creven) henr(ic) seyde de(n) selve(n)/
woute(re)n tot ake(n) dat hij diericke(n) va(n) langrode tot loeven(e) i p(er)t te/
seynde(n) hadde en(de) dat hij d(aer) o(m)me op dat p(er)t te loeven(e) rijde(n) woude/
dat de selve wouter also dede altoes de(n)ckt ten bijsijne vanden/
voirs(creven) henr(icke) en(de) sijnen knape rijden(de) den eene(n) dach va(n) ake(n) tot/
tricht den ande(re)n dach va(n) tricht tot dyeste en(de) de(n) derde(n) dach/
va(n) dyest tot loeven(e) en(de) alse de selve wout(er) voir der voirs(creven) arts/
zijns vad(er) huys afgesete(n) was werdt dat selve p(er)t bij de(n) voirs(creven)/
henr(icke) oft va(n) sijn wege(n) aenveerdt en(de) gevuerdt in een h(er)berge/
daert hem geliefde seyde voirt dat hij wel hadde v(er)nome(n)/
tvoirs(creven) p(er)t niet en hadde gehadt in sijnre hoede(n) maer dat/
dat bij de(n) voirs(creven) henr(icke) oft sijne(n) knape altijt v(er)waert hadde ge/
weest oec en hadde hij tselve p(er)t in sijnre tot ake(n) wed(er)o(m)me/
niet gesonde(n) noch dat gehadt in sijne(n) bewynde vande(n) welke(n)/
hij sijne(n) eedt p(rese)nteerde hoopte d(aer) o(m)me vand(er) aensprake(n) voirs(creven)/
ongehoude(n) te zijne wair op de voirs(creven) scepen(en) van loeven(e) gemaent/
wijsde(n) voir een vo(n)nisse dade de voirs(creven) wout(er) de(n) eedt gelijc/
hij gep(rese)nteert hadde dat hij d(aer) mede gestaen soude py(n)noc/
miles abs(oloens) witte wynge willem(air) hortbeke junii iii iiii[ta]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick