SAL7342, Act: R°418.3 (639 of 649)
Search Act
previous | next
Act R°418.3  
Act
Date: 1448-06-18

Transcription

2020-06-05 by Pieter Soetewey
Tvo(n)nisse tusscen henricke van hulslair in deen zijde en(de) arnde/
vanden dale in dande(re) alse van dat de voirs(creven) ardt de(n) voirs(cerevn) henr(icke)/
toegeseecht soude hebben tertijt alse de voirs(creven) henr(ic) de goede/
ind(er) voirs(creven) guedinge begrepe(n) cochte jege(n) willem(me) van bolloe/
zwager des voirs(creven) arts en(de) zijne(n) wive dat hij hem de voirs(creven) goede/
uut de(n) voirs(creven) beleide goede(n) en(de) vestige(n) soude d(aer) af hij/
de(n) voirs(creven) arnde [met] der eedt sloech oft p(rese)nterde dat selve te/
houden op dwelc de voirs(creven) ardt in sijne(n) v(er)antwerde(n) jege(n)/
de voirs(creven) gelofte oft toesegge(n) niet zweren en woude mair/
de voirs(creven) henric hadde gelooft en(de) d(aer) op dat tvoirs(creven) toesegge(n)/
gesciede de(n) voirs(creven) arde die voir de(n) voirs(creven) willem(me) borge was/
aen gorde van adelberge te lossen va(n) ii mudde core(n)s lijftochte(n)/
dwelc hij boot te houde(n) oft ghave dat de(n) voirs(creven) henr(icke)/
ov(er) tot zijnre eedt en(de) na dat de selve henric bekende dat/
hij die lossinge doen woude en(de) oplegge(n) des hij d(aer)enbove(n) vand(er)/
comescap tacht(er) ware was gewijst met vo(n)nisse dat de voirs(creven)/
ardt gehoude(n) soude zijn de(n) voirs(creven) henr(icke) de voirs(creven) gued(inge) te/
doene behoude(n) der p(rese)ntacie(n) die de voirs(creven) henr(ic) hem/
gedaen hadde p(resent)ib(us) o(mn)ib(us) junii xviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick