SAL7342, Act: V°207.3 (333 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°207.3  
Act
Date: 1447-12-16

Transcription

2018-09-28 by Pieter Soetewey
It(em) Jacop vrancx natuerlijc soen henrix wilen vrancx die de/
selve henric hadde van m(ar)grieten van cortenaken en(de) na den/
rechte der stad van loven(en) geleit es tot den goeden der selv(er) m(ar)griete(n)/
sijnre moed(er) heeft tselve beleit voe(r) scepen(en) van loven(en)/
ov(er)gegeve(n) en(de) in hande(n) gesedt jasp(er)s kymps geloven(de) voe(r)/
hem en(de) sijne(n) nacomelingen den selve(n) jasp(er) uuten [metten] selven/
beleide altijt sijnre manissen en(de) op sijne(n) cost dair/
uut te goedden en(de) te erven in een huys en(de) hof met/
sijnre toebehoirten gelegen inde boelhage int(er) bo(na) olim/
joh(ann)is de roesbeke nu(n)c ve(r)o jasp(ari) kympe p(re)d(i)c(t)i ab ut(ra)q(ue) p(ar)te/
p(ro)ut cla(r)issia de quaethe(m) tene(re) consuevit et t(antu)m abs(oloens) wynge/
dec(embris) xvi
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Mi-Je Van Gils
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick