SAL7342, Act: V°211.3-R°212.1 (335 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°211.3-R°212.1  
Act
Date: 1447-12-18

Transcription

2018-11-10 by Pieter Soetewey
Item es vorweerde en(de) claerlijc ond(er)sproken tusscen/
janne de clerc en(de) zwane(n) sijne(n) wive in deen zijde/
en(de) den voirs(creven) willem(me) busscop in dande(re) alse vanden/
voirs(creven) recepit brieve van iiii mudde(n) core(n)s erflijc/
den voirs(creven) willem(me) en(de) sijne(n) erfgename(n) bekent en(de)/
geloeft dat dien sal bliven liggende ond(er) scepen(en) van
//
loven(en) tot ewigen dagen in des(er) vuegen dat de voirs(creven)/
willem en(de) sijn nacomelingen hen met den selven brieve/
ne(m)m(er)meer behulpen en selen moegen het en wae(re) dat/
hij oft sijn goede voirg(enoemd) die voe(r) iiii mudden core(n)s/
erfs pachts aen tcloest(er) vanden predeke(re)n v te loven(en) ond(er)pa(n)t/
zijn en(de) die hij tegen den voirs(creven) gehuyschen op/
iiii gulden(en) erflic gecregen heeft gelijc voirs(creven) steet/
gepraemt worden oft mids gebreke van betalinge des/
voirs(creven) erfs pachts alsoe met rechte v(er)volcht dat/
hij die gescapen wae(re) te gelden(en) ende betalen moeste/
bove(n) sijnre waerscap voirs(creven) dat hij dan [hem met] den voirs(creven)/
recipit brieve sal moegen behulpen opde voirs(creven)/
onderpande vanden voirs(creven) iiii mudde(n) corens om sijn/
voirg(enoemde) goede dair van tot ewigen dagen voirtaen/
alsoe te lossen en(de) h(ier) af sal de voirs(creven) willem/
den voirs(creven) gehuyschen mids sijnre waerscap niet/
moegen praemen al eest dat hij dat met/
den rechte soude moegen doen cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick