SAL7342, Act: V°213.1 (340 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°213.1  
Act
Date: 1447-12-20

Transcription

2018-11-10 by Pieter Soetewey
Item wout(er) vande(n) putte heeft ontsedt op eene(n) borge te dage en(de)/
te rechte te comen alsulken ii guld(en) scilde als jan p(ri)oer den selven/
wouteren vander hueren van i hove sculdich was en(de) va(n) janne/
reymaers en(de) meester henr(ic) haren man gerasteert waren inde est/
fid(eiussor) arnoldus vander vueren fullo et p(rimus) py(n)noc hortbeke/
dec(embris) xx
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick