SAL7342, Act: V°227.1 (350 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°227.1  
Act
Date: 1448-01-09

Transcription

2018-11-22 by Pieter Soetewey
Opden stoet wesende tusscen willem(me) de witte va(n) he(re)nt in deen/
zijde en(de) brued(er) maes co(n)v(er)s des godsh(uys) va(n) gruene(n)dale inde(n)/
name des voirs(creven) godshuys in dande(re) alse van sekere(n) coste(n) die de/
voirs(creven) brued(er) maes de(n) voirs(creven) willem(me) eysscen(de) was uut ocsuyne va(n)/
zekere(n) gedinge(n) en(de) ande(re)n vervolge va(n) rechte die zij deen jege(n)/
de(n) ande(re)n tot he(re)nt gehadt hadde(n) en(de) d(aer) af dat iii hootvarde/
voir scepen(en) va(n) loeven(en) gehaelt zijn geweest es get(er)mineert/
en(de) uut gesproken inde(n) name vand(er) stad en(de) bij ov(er)gheven va(n)/
p(ar)tien en(de) hare(n) co(n)sente bij de gedeput(er)de vanden raide vand(er) stad/
d(aer) toe gestelt te wete(n) clase de kersmake(re) burg(er)m en(de) henr(ick) van/
lyntre burg(er)meeste(re)n mychiel absoloen scepen(en) en(de) joh(ann)es m(er)cels/
tgene des hier na volcht inde(n) yerste(n) wa(n)t die va(n) gruene(n)dale/
de pande d(aer) op zij v gange(n) gedaecht hadden en(de) de(n) ond(er)pandt/
des voirs(creven) willems d(aer) op zij hadden pandinge gedaen tsame(n) niet/
ov(er)sien en consten dat d(aer) o(m)me de voirs(creven) va(n) gruene(n)dale de(n)/
cost vande(n) selve(n) v gange(n) drage(n) sele(n) It(em) wa(n)t wille(m) de/
witte de(n) voirs(creven) va(n) gruene(n)dale ontkinde sijn goet d(aer) op zij hadde(n)/
gepandt ond(er)pandt te wesen va(n) hare(n) rinte(n) en(de) de selve va(n) gruene(n)dale/
te(n) ut(er)sten op dien pandt bevonde(n) sijn met rechte geraect te wesen/
dat d(aer) o(m)me de voirs(creven) wille(m) betalen sal alsulke(n) cost alse op de/
twee pandinge(n) ende vo(n)nisse va(n) [dien] ald(aer) te here(n)t gedaen sijn It(em) dat/
navolgen(de) tgene des de scepen(en) va(n) loeven(en) vand(en) yerste(n) twee hoot/
vaerde(n) gewijst hebben de voirs(creven) wille(m) vande(n) coste(n) van dien/
ongehoude(n) sal wesen It(em) dat de voirs(creven) wille(m) drage(n) sal de(n)/
cost vand(er) lester hoot vaert te wete(n) vanden behoude It(em) dat/
dat brued(er) maes inde(n) name als voe(r) vand(en) voirs(creven) willem(me) sal/
hebbe(n) de(n) cost vande(n) volghers sijns behoudts van eene(n) dage also/
v(er)re die buten sdorps ald(aer) gesete(n) ware(n) It(em) dat de voirs(creven)/
willem onghehoude(n) sal sijn vande(n) costen vanden tween getuyge(n)/
It(em) die de voirs(creven) va(n) gruene(n)dale in hare(n) gedinge gevesticht hadde(n)/
It(em) alse vande(n) coste en(de) salar(is) vande(n) vorspreke d(er) voirs(creven) va(n) grue/
ne(n)dale van viii gange(n) sal de voirs(creven) wille(m) drage(n) en(de) cuele(n)/
de sesse ende de voirs(creven) van gruene(n)dale de ande(re) twee also/
dien bij de(n) raide vand(er) stad eene(n) voirsp(re)ke va(n) rechts wegen te hebbe(n)/
getaxeert sal werde(n) ende te(n) leste(n) male sal wille(m) drage(n) de(n)/
last vande(n) eedeghelde vanden tween volghers act(um) in/
pleno (con)silio ja(nuarii) ix
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick