SAL7342, Act: V°245.3 (375 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°245.3  
Act
Date: 1448-01-22

Transcription

2018-11-29 by Pieter Soetewey
Item het is clairlijc ondersproken want de voirs(creven) henrick gecocht heeft/
jeghen den voirs(creven) woute(re)n van ha(m)me gorde calentijn katlijne(n) smets sijne(n)/
wijve lijsbetten smets en(de) hue(re)n kynde(re)n geen dachmale beemps/
gelegen inden moelhopen tusschen den goeden jans oegen en(de) willems/
brabants en(de) dwaerenderscap dair af van hen heeft op twee pe(n)ni(n)ge(n)/
tsjaers ende de voirs(creven) p(ar)tie(n) beduchte(n) moegen dat d(aer) drie mol(evate)/
corens meer uutgaen hoe waele datme(n) die niet tot heer toe/
betaelt en heeft dat d(aer) o(m)me de voirs(creven) p(ar)tie(n) bespreke(n) sulle(n)/
oft de selve drie mol(evate) corens d(aer) uut gaen oft niet tussche(n)/
dit en(de) de(n) dach vande(n) voirs(creven) t(er)mijne van ons(er) vrouwe(n) en(de) oft men/
bevynt dat die d(aer) uut gaen soe sal dat de voirs(creven) henr(ick) den voirs(creven)/
woute(re)n aende voirs(creven) ix rijd(er)s afcorte(n) nagelande van lant/
cope en(de) and(er)s niet cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick