SAL7342, Act: V°246.1 (376 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°246.1  
Act
Date: 1448-01-23

Transcription

2018-11-26 by Pieter Soetewey
Item jan daelhem natuerlijc van vyssenake in p(rese)ncia heeft vercocht/
en(de) bekynt dat hij wael ende wittelijc vercocht heeft wille(m)me van daelhem/
natuerlijc van aetrode sijnen oem de vruchten van coren(en) staende op iii/
dachmalen lants van viven dach(malen) lants genome(n) en(de) gecore(n) te worden/
liggende die voirs(creven) vive dach(malen) te weve(r) oft dair omtrent aldair/
den selve(n) wille(m)me ghelieven sal de voirs(creven) v dach(malen) te kiesen(e)/
om dair uut te nemen iii dachmale(n) vanden besten voir een/
zeke(re) so(m)me van pe(n)ninghen dair af de voirs(creven) jan hem bekynt/
wael verneught sijnde gelovende de selve jan den voirg(enoemde)/
wille(m)me(n) sijnen oem vanden voirs(creven) cope jeghen eene(n) yegelijke(n)/
recht warant te sijne wynge willem(air) ja(nuarii) xxiii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick