SAL7342, Act: V°267.2 (407 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°267.2  
Act
Date: 1448-02-05

Transcription

2018-12-18 by Pieter Soetewey
Item de vors(creven) jonch(e)r jan bij consent oic meest(er) jans leyten heeft/
geconsenteert dat de vors(creven) willem die nad(er) stat recht/
van loven(en) geleit is tot allen den haeflijken goeden des vors(creven)/
jonch(ere)n jans hem mette(n) selve(n) beleide liggen(de) ond(er) scepen(en)/
van loven(en) ind(er) kamere(n) meest(er) raes vanden hede sal mogen/
behulpen o(m)me vand(er) voirs(creven) geluften met coste en(de) schaden/
die hij d(aer) o(m)me soude moegen lijden onthave(n) en(de) gequeten/
te worden vande(n) goede(n) des voirs(creven) jonche(re)n jans die hij in dien/
gevalle soude moege(n) verreijken eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick