SAL7342, Act: V°268.3-R°269.1 (408 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°268.3-R°269.1  
Act
Date: 1448-02-05

Transcription

2018-12-18 by Pieter Soetewey
Item de voirs(creven) wouter van quaderebbe heeft geloeft den vors(creven)/
janne en(de) sijne(n) medeplichte(re)n tusschen nu en(de) uutganc meye/
naestcomen(de) te leve(re)n in hue(re)n handen oft des eens van hen/
dat versueken(de) alle tvliegenderve en(de) have van huysrade/
die hij met oft van wegen d(er) vors(creven) jouff(rouwen) johanne(n)/
aenveert heeft oft [en(de)] ond(er)hebben mach hoedanich die sijn/
en(de) dae(re)nteynden oft de vors(creven) p(er)sone van hem beghe(re)n sijne(n)/
eedt doen dat hijt(er) bij sijne(n) weten(e) niet meer en heeft
//
nocht en weet ende midts dien hebbe(n) geloeft d(en) vors(creven) jan en(de)/
sijn medeplichte(re)n den voirs(creven) woute(re)n en(de) sijne(n) nacomelinge(n)/
recht warant te sijne en(de) te ontheffen vande(n) selve(n)/
vliegen(de) erve en(de) have(n) aen en(de) tegen de kynde(re)n der/
voirs(creven) jouff(rouwen) johanne(n) die den selve(n) woute(re)n oft sijne(n) erve(n)/
d(aer) af e(n)nichsins d(aer) af soude(n) willen eysschen eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-27 by Agata Dierick