SAL7342, Act: V°281.1 (423 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°281.1  
Act
Date: 1448-02-15

Transcription

2019-02-05 by Pieter Soetewey
It(em) want reyne(re) vaes en(de) jan vande(n) rode van kerckem de jonge/
die na der stad rechte van loven(en) beleit zijn tot alle(n) de(n) goeden/
beyde have en(de) erve vrancx vaes sone wile(n) henr(ics) op de(n) dach va(n)/
hede(n) hadde doen inscrive(n) woute(re)n thoenijs die hen vande(n) voirs(creven) goede(n)/
ongebruyc dede(n) aen i(½) boend(er) lants gelegen inde ba(m)melinge naest/
de(n) goede(n) des voirs(creven) wout(er)s thoenijs tot welke(n) dage de voirs(creven)/
wout(er) comp(ar)erde int recht allegeren(de) dat tvoirs(creven) goet come(n) wae(re)/
van daneele de grote die tselve voirt v(er)cochte h(e)r(e)n henr(icke)/
wilen crauwels prieste(r) de welke tselve goet met testame(n)te/
gelate(n) hadde woute(re)n thoenijs sone des voirs(creven) wout(er)s alhier/
te loeven(en) student wesen(de) en(de) alnoch in sijne(n) brode wesende also/
hadde hij als mo(m)boir sijns kijnts de hande aen de goede ende/
and(er)s niet midts dien na beraet d(aer) op gehadt en(de) na de allegacie/
vande(n) voirs(creven) geleyde(n) wa(n)t zij hoopte(n) dat hij hem also sterck make(n)/
soude dat zij met eene(n) gedinge mochte(n) gestaen dede de selve/
wouter seggen dat zijn sone student en(de) ond(er) de jur(is)dictie vand(er)/
univ(er)siteit wae(re) en(de) meynde d(aer) o(m)me sijn recht te vervolgene sond(er)/
meer d(aer) op tantworde(n) voir de(n) (con)s(er)vatoir sijne(n) rechte(n) so dat de/
he(re)n scepen(en) van loeven(en) ter manisse(n) smeyers wijsde(n) voir i vo(n)nisse/
na dat zij voe(r) gewijst hadde(n) dat de selve wout(er) he(m) also/
starck make(n) soude dat de voirs(creven) ii geleide met eene(n) gedinge mochte/
gestaen dat de selve geleyde eve(n) v(er)re hij niet en aen en sprake/
te(n) opstaene smeyers en(de) de(n) scepen(en) [des hij niet en dade] blive(n) soude inde macht van/
hare(n) voirs(creven) beleyde vande(n) voirs(creven) goede(n) also v(er)re dat noch voir/
hen comen ware p(rese)nt(ibus) o(mni)b(us) ex(cep)[to] d(i)ct(o) lud(ovico) febr(uarii) xv
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick