SAL7342, Act: V°281.2-R°282.1 (424 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°281.2-R°282.1  
Act
Date: 1448-02-12

Transcription

2019-02-05 by Pieter Soetewey
It(em) willem van hulslair woenen(de) te rotselair in p(rese)ncia heeft/
genome(n) van h(er) symoen(en) gielijs religieux scloest(er)s van vlied(er)beke/
coste(r) des selfs cloest(er)s inde(n) name vand(er) selver costerie(n) drie/
stucke lants gelege(n) inde p(ro)chie va(n) rotselair d(aer) af deen es/
gelege(n) opt rotselair velt te(n) grote(n) alboeme w(er)t ane en(de) dand(er)/
ii stucke(n) opt velt gehete(n) den wijng(ar)t te houde(n) te hebbe(n) en(de)/
te wynne(n) va(n) halfm(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) xii tweelf/
jare(n) lang deen na dand(er) sond(er) middel volgen(de) elcx jaers d(aer)enbi(n)ne(n)/
om iii m(ud)[de(n)] rocx pacht va(n) rotsel(ai)r en(de) mate(n) va(n) loeven(en)/
alle jare ts(in)te andriesmisse apostels te betale(n) en(de) te loeven(en) oft/
int voirs(creven) cloest(er) daert de(n) voirs(creven) coste(r) best genuege(n) sal te/
leve(re)n q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] en(de) es vorwerde dat de voirs(creven) jan de voirs(creven)
//
/
iii stucke(n) lants te sijne(n) afsceyde(n) late(n) sal brake en(de) hij salse moege(n)/
hoervruchte(n) uutgesceyde(n) op de iii leste jare(n) en(de) voir elc hoervruchte(n)/
sal hijse eens wel en(de) loflijc ov(er)meste(n) en(de) and(er)s wy(n)ne(n) en(de) mesten gelijc/
reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) willem(air) hortbeke febr(uarii) xii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick