SAL7342, Act: V°302.1 (451 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°302.1  
Act
Date: 1448-03-04

Transcription

2019-02-08 by Pieter Soetewey
It(em) pet(er) alboem van bout(er)shem heeft genome(n) ende bekent/
dat hij genome(n) heeft van willem(me) de smet van pellenberch/
een deel vander thiende(n) van pellenberch te weten/
ten boschw(er)t aene gehete(n) de thiende ov(er)beke gelijcze/
de selve(n) willem genome(n) heeft [va(n)] m(ijn) he(r) den proeft van/
loven(en) te houde(n) te hebbe(n) en(de) te vue(re)n van sint/
jans misse lest lede(n) ene(n) t(er)mijn van vi jaire(n) elx/
jairs dae(re)n om iii mudde even(en) en(de) iii mudde(n) rox/
goet en(de) payabel d(er) mate(n) van loven(en) alle jaire(n) ts(in)t/
andr(ies) misse apostels te betalen(e) en(de) te loven(en) te/
leve(re)n int sproeffs h(er)berge van loven(en) den voirs(creven) willem(me)/
quolibet ass(ecutu)[m] wynge willem(air) m(ar)tii iiii[ta]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick