SAL7342, Act: V°302.2 (452 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°302.2  
Act
Date: 1448-03-04

Transcription

2019-02-08 by Pieter Soetewey
It(em) goerd de welde ende goerd zijn sone te voe(re)n/
uut zijne(n) broede gedaen beide van pelle(n)berch in/
p(rese)ncia hebbe(n) genome(n) en(de) beke(n)t dat zij genome(n) hebbe(n)/
vande(n) voirs(creven) willem(me) de smet een deel vander thiende(n)/
voirs(creven) te wete(n) op twe velde gehete(n) de hoeve en(de)/
de wolferdelle en(de) tusscen de strate gaende van op/
pellenberch ter gaeshage(n) toe ende tusscen thoff vande(n)/
witte(n) vrouwe(n) te loven(en) te houden te hebbe(n) en(de)/
op te vue(re)n van sint jans misse lestleden ene(n) t(er)mijn/
van vi jae(re)n elx jairs om xi mudden core(n)s half/
even(en) en(de) halff roggen goet en(de) payabel der mate(n)/
van loven(en) tsint j andr(ies) misse te betalen(e) en(de) te loven(en)/
te leve(re)n als bove(n) quolib(et) ass(ecutu)[m] et p(ri)m(us) ende/
sulle(n) de voirs(creven) thienden(er)s sculdich zijn [jairlix] den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde de(n) selve(n) willem(me) inne te vue(re)n twe vue(re)n/
core(n)s vanden velde dairt hem bijde(n) voirs(creven) willem(me)/
bewesen sal worden et p(ri)m(us) cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick