SAL7342, Act: V°304.1 (454 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°304.1  
Act
Date: 1448-03-02

Transcription

2019-02-18 by Pieter Soetewey
It(em) henric coelne(re) woenen(de) inde p(er)cstrate heeft gelooft brued(er)/
henr(icken) vand(er) moelen augustijn inde(n) co(n)ve(n)te va(n)de(n) augustine(n)/
te loeven tot behoef vande(n) selve(n) goidsh(uyse) voir de(n) burg(er)meest(er)/
hier ond(er) genoemt inden name vand(er) stad dat hij de/
twee holl(andsche) guld(en) die mathijs van mu(n)ten jaerlijcx h(ere)n/
janne va(n) bouler zwagher des voirs(creven) henr(icx) tot zij(n)re tocht/
zijne(n) leefdach lang sculdich es en(de) d(aer) af derflich(eit) de(n) selve(n)/
henricke(n) na des voirs(creven) her jans zijns zwagh(er)s doot toebehoirt/
om dat de selve h(er) jan nu buten lants es en(de) de selve/
henric meyndt dat hij aflivich es worde(n) eve(n) v(er)re tvoirs(creven)/
goidshuys met c(er)tificacie(n) oft and(er)s so dat de(n) raide vand(er)/
stad genoech dunct bewisen can dat de voirs(creven) h(er) jan va(n)/
bouler noch leeft oft leefde ten tijde alse de voirs(creven) twee/
hollan(dsche) guld(en) lestwerf vielen dat hij dan de(n) voirs(creven)/
goidshuyse de selve twee hollan(dsche) guld(en) lestw(er)f gevalle(n)/
wed(er)keere(n) en(de) restituere(n) sal op dat zijt zijne(n) zwagh(er)/
voirs(creven) hue(re)n religieux te gheve(n) niet (con)sentere(n) en willen/
en(de) d(aer) toe sal hij hen alsdan oec opleggen de iiii/
holl(andsche) gul(den) die oec de voirs(creven) zijn zwager zijn leefdaghe/
aen zijn goede na inhoude(n) zijns vad(er)s testame(n)te heffen(de)/
es te weten(e) de selve iiii die lestwerf de(n) voirs(creven) h(ere)n/
ja(n)ne verschene(n) in(de) est fid(eiussor) eiusd(em) henr(icus) hubert(us)/
de berthe(m) f(ilius) quond(am) huberti et p(rim)[us] cor(am) walt(er)o de/
nethenis substi(tu)[to] et henr(ico) de lyntre burgimag(ist)ro m(ar)tii s(ext)[a]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick