SAL7342, Act: V°312.3-R°313.1 (463 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°312.3-R°313.1  
Act
Date: 1448-03-08

Transcription

2019-02-18 by Pieter Soetewey
Van janne va(n) pospoo/
Item alsoe als in rechte come(n) zijn voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) inde banc aldair wout(er) vanden steene die met/
seke(re)n scepen(en) brieve(n) van loven(en) bruessele come(n) es ende/
gewijst tot zeke(re)n haeflijken goeden jacops van wijchele inde(n)/
selve(n) scepen(en) brieve van bruessele ghenoempt bij porcelen in/
deen zijde ende jan van pospoe poirte(r) van loven(en) in dande(re)/
alse vande(n) selve(n) haeflijken die de voirs(creven) wout(er) vande(n) steene/
uut machte van zijne(n) voirs(creven) brieve(n) aensprack meynende/
bij zeke(re)n reden(en) dat hem die sculdich wae(re) te volgen de/
welke de voirs(creven) jan van pospo meynde te behoude(n) want/
die de selve jacop van wijchele in sijne(n) plate(n) hadde
//
/
gelaten voe(r) des de selve jacop hem van sijne(n) goede dair hij/
op woende uut ocsuyne van pechtingen sculdich was bleven/
en(de) zij hem met den rechte voe(r) de selve zijn schout ware(n)/
gelevert na dat de voirs(creven) p(ar)tien voe(r) de selve meye(r) en(de)/
scepen(en) te vollen gehoirt waire(n) te weten in aenspraken/
v(er)antwerde(n) en(de) de voirs(creven) jan van pospo in sijne(n) thoenisse/
ende bijde(n) he(re)n scepen(en) van loven(en) de voirs(creven) sake gestelt/
en(de) gesedt was in hande(n) vander stad ende tot der stad/
t(er)mi(n)acien ov(er)droegh de selve stad die te voe(re)n op de materie(n)/
met ripen avise delibereerde ende t(er)mineerde in hue(re)n/
vollen raide voe(r) reden(en) ende recht na al des voe(r) de/
selve scepen(en) was come(n) ende bij hen der selv(er) stad geleert/
dat den selve(n) ja(n)ne van pospo de voirs(creven) haeflijke goede/
volgen soude(n) ende dat de voirs(creven) woute(r) vanden steene/
verdoelt wae(re) met alsulker aenspraken alse hij dair o(m)me/
opde(n) voirs(creven) ja(n)ne hadde gedaen p(rese)nt(ibus) kersmake(re) lynte(re) burgi/
m(a)g(ist)ris et plurib(us) aliis de consilio m(ar)tii viii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Add. 1
Date: 1455-04-13
LanguageNederlands

Transcription

2019-02-18 by Pieter Soetewey
It(em) uut ocsuyn vand(er) voirs(creven) t(er)minac(ie) en(de) dier naevolgen(de) betaelde de voirs(creven) wout(er) vande(n) steene de(n) voirs(creven)/
pospo voe(r) de coste(n) van rechte va(n) dese(n) p(ro)cesse bij ov(er)geve(n) van beyde(n) p(ar)tijen jegewoirdich sijnde/
en(de) appointeme(n)te vand(er) stad iiii rij(ders) te xxiiii stuv(er)s tstuck p(rese)nt(ibus) burg(imagistr)[is] (et) pl(u)rib(us) de (con)silio ap(rilis) xiii a(nn)[o] l[o]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-26 by Agata Dierick