SAL7342, Act: V°386.3 (577 of 649)
Search Act
previous | next
Act V°386.3  
Act
Date: 1448-05-20

Transcription

2020-04-28 by Pieter Soetewey
It(em) goessen van h(er)boschs henric vande(n) moere en(de) vranc van/
berthem in p(rese)ncia hebben genome(n) en(de) bekent dat zij genome(n)/
hebben van barbe(re)n weduwe jans wilen baerts [inde(n) name(n) en(de) van wege(n)/
pet(er) huers soens in hue(re)n broede en(de) onder zijn dage wesende] de cappelrie/
van ons(er) vrouwe(n) gelegen [ind(er) kercken] te brueseghe(m) toebehoe(re)nde [den voirs(creven)] pete(re)n baerts/
hue(re)n soen in hue(re)n broede wesende [en(de) ond(er) sijn dage] te houde(n) en(de)/
te hebben van s(in)te jansmisse naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van/
ix ja(r)en lanc v(er)volgen(de) elcx jairs dae(re)n bynne(n) om/
x guld(en) pet(er)s oft de weerde d(aer) aff alle ja(r)e/
s(in)te andr(ies) misse apostels te vallen en(de) te vastelavo(n)t/
te d(aer) na sond(er) begrijp te betalen [de vors(creven) barbe(re)n tot hue(re)n soene behoef] den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorwerde dat de voirs(creven)/
drie(n) p(er)sone(n) dragen selen den selve(n) t(er)mijn due(re)nde/
allen last die op den voirs(creven) cappelrie come(n) mochte/
uutgenome(n) absentie wynge hortbeke maii xx
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick