SAL7342, Act: V°399.2 (601 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°399.2  
Act
Date: 1448-05-30

Transcription

2020-05-06 by Pieter Soetewey
Tvo(n)nisse tussche(n) henricke lize in deen zijde en(de) woute(re)n/
vand(er) molen in dande(re) alse man en(de) mo(m)bor alijte(n) sijns/
wijfs docht(er) jans wilen swalschen in dande(re) alse van (½) mudde/
corens lijftochten dwelc de voirs(creven) wilen jan de walsche/
den voirs(creven) henricke lize met scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
sculdich te wesen bekent hadde gelijc de selve brieve/
die inde(n) rechte worden gelesen begrepen welc lijftocht/
de voirs(creven) henric meynde dat de voirs(creven) wout(er) hem/
sculdich wa(r)e te cuelen ov(er)mids dat de selve wout(er) na/
de doot des selfs wilen jans alse oir en(de) erfgename/
de goede beyde have en(de) erve aenveert hadde/
bij hem en(de) sijne(n) voirs(creven) wive alsoe de voirs(creven) henric/
boet te thoene(n) dair tegen de voirs(creven) wout(er) hem/
v(er)antworde seggen(de) dat de voirs(creven) henric sijn v(er)met/
ne(m)mermeer thoene(n) en soude aengesien dat de voirs(creven)/
jan de walsche ter tijt alse hij aflivich wordt/
acht(er)liet een getroudt wettich wijf de welke inde/
have na den selve(n) ja(n)ne gebleven bleef besitten(de) en(de) die/
aenveerde alsoe hij boot te thoenen en(de) dat de/
selve wout(er) uut ocsuyne vanden aenverden der erfgoede/
al conste de voirs(creven) henric dair af yet gethoene(n) inde/
voirs(creven) schout niet sculdich en wa(r)e gehouden te wezen/
was gewijst met desen worden dat alsulken aensprake/
alse de voirs(creven) henric gedaen hadde tot den voirs(creven) woute(re)n/
dat die den selve(n) woute(re)n gheen onstade doen en soude/
p(rese)nt(ibus) pynnoc milite abs(oloens) witte wynge willem(air) maii/
penultima
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick