SAL7342, Act: V°404.1 (612 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°404.1  
Act
Date: 1448-06-08

Transcription

2020-05-12 by Pieter Soetewey
Tvo(n)nisse tussce(n) janne va(n) duffle als geleidt tot de(n) goeden/
henr(icx) wile(n) del haye in deen zijde ja(n)ne willmo(n)t henr(ick) en(de)/
ja(n)ne mychart gebruede(re)n in dande(re) alse vande(n) goede(n) voirs(creven) die/
de voirs(creven) iii p(er)sone meynde(n) dat gehoude(n) soude(n) zijn inde rep(ar)acie/
va(n) eene(n) wege en(de) brugge(n) gelege(n) te jandrain le g(ra)nt de welke/
de weduwe henr(icx) wile(n) del haye en(de) hue(re) goede voirs(creven) aen/
de(n) voirs(creven) wech gelege(n) sculd(ich) ware(n) te houde(n) na uutwisen/
van seke(re)n vo(n)nisse(n) die zij seyde(n) d(aer) af voir scepen(en) va(n) jandrain/
gelopen zijnde tussce(n) hen en(de) der voirs(creven) weduwe(n) seyde(n)/
voirt de selve iii p(er)sone dat de scepen(en) va(n) loeven(e) de saken/
va(n) v(er)volge ov(er) de voirs(creven) goede geremitteert hadde(n) inden hof/
te jandrain ald(aer) dat bego(n)ne(n) was ov(er)midts dat jan van/
duffle tsijne(n) dage va(n) rechte niet come(n) en wa(r)e midts de(n)/
welke(n) de selve p(er)sone hoopte(n) dat de voirs(creven) goede beyde/
have en(de) erve inde voirs(creven) rep(ar)acie gehoude(n) soude(n) zijn d(aer)/
jege(n) de voirs(creven) jan va(n) duffle ond(er) de(n) ande(re)n seyde wa(n)t tvoirs(creven)/
vo(n)nisse te jandrain gelope(n) niet voird(er) en sloege dan op/
de voirs(creven) weduwe dat d(aer) o(m)me zijn goede in des voirs(creven)/
es niet sculd(ich) en ware(n) gehoude(n) te zijn in welke(n) gedinge/
de voirs(creven) vo(n)nisse(n) en(de) brieve vand(er) stad gecleert worden/
was gewijst met dese(n) worde(n) dat wa(n)t de sake vande(n)/
voirs(creven) ii hoeve(n) gelege(n) aende(n) voirs(creven) wech metgad(er)s de(n)/
selve(n) wege geremitteert ware(n) bij vo(n)nisse d(er) scepen(en) va(n)/
loeven(e) om d(aer) op met rechte te jandrain gevolcht/
te worden dat zij d(aer) om bleve(n) bij de(n) vo(n)nisse(n) voe(r) d(aer) af/
gewijst en(de) alse vand(er) have(n) dat daensprake van dien/
ja(n)ne noch sijne(n) brieve(n) gheen onstade doen en sal p(rese)nt(ibus)/
pynnoc miles witte wynge willem(air) hortbeke junii viii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick