SAL7342, Act: V°416.2 (633 of 649)
Search Act
previous | next
Act V°416.2  
Act
Date: 1448-03-20

Transcription

2020-06-05 by Pieter Soetewey
henric p(ro)chiaens en(de) /
jan berne(re) inde wolf/
Item henricus p(ro)chiaens van bruessel in p(rese)ncia claes de kersmake(re) borg(er)m(eeste)r/
inde(n) name vander stad heeft volcomelijc gemechtich en(de) volcomen/
macht gegeven sonder wederoepe(n) janne b(er)ne(re) wonen(de) inden wolf te love(n)/
te eyscen te v(er)volgen en(de) in te heffen alsulke sijn scout en(de) rest als/
hem jonch(e)r daneel van boechout van wege(n) d(er) jouff(rouwe) van wae(n)roede/
comen(de) en(de) spruyten(de) uut(er) scout die de jouff(rouwe) van wesemale d(er) jouff(rouwe)/
van wae(n)rode sculd(ich) bleef den selve(n) jonch(e)r danelle de jouff(rouwe) van wae(n)r(ode)/
e(n)de alle ande(re) d(aer) dat behoeve(n) mochte te quite(re)n en(de) quitan(cie) te gheve(n)/
en(de) alle tghene in desen te doen(e) en(de) te vorde(re)n des de voirs(creven) henr(ic) selve/
soude moege(n) doen oft hij altijt jegewoird(ich) wa(r)e promitten(tes) ratu(m) et/
gratu(m) feria qui(n)ta p ante festu(m) pasche a(n)no xlvii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick