SAL7343, Act: R°120.2 (202 of 593)
Search Act
previous | next
Act R°120.2  
Act
Date: 1448-10-21

Transcription

2019-10-22 by Henri Brandenburg
It(em) henric mynnic geheten vleminc wonen(de) tot humelghe(m) in p(rese)ncia/
heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft vande(n) godshuyse/
van sinte barbe(re)n te loven(e) de goede hier na bescreve(n) den selven/
godshuyse toebehoiren(de) Inden yersten een boende(r) en(de) (½) dach(mael) lants gelege(n)/
inde p(ro)chie van humelghe(m) acht(er) jans gruwels hof lancx neve(n)/
de streke ald(aer) tusschen de goeden der kinde(re)n vand(er) beke ende/
henricx van ghynderbove(n) It(em) een boende(r) lants gelege(n) op/
thoge velt bove(n) de grebbe tusschen dlant vande(n) wijngarde/
te briess(en) en(de) jans gruwels lant en(de) neest den goeden vander/
came(re)n en(de) des p(er)soens lant van humelghe(m) en(de) dlant van/
kersbeke Te houden te hebben en(de) [te] wynne(n) van nu voirtae(n)/
ene(n) t(er)mijn van xi ja(re)n lanc vervolgen(de) elcx jairs dae(re)n bynne(n)/
om drie mudde en(de) i halst(er)en rox d(er) mate(n) van loven(e) alle ja(r)e/
sinte andr(ies) misse apostels te betalen en(de) int voirs(creven) godsh(uys)/
te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande/
wynne(n) werve(n) en(de) mesten gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) beneden en(de)/
de selve ten safscheiden van sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne bloedt laten/
lomb(ar)t pynnoc octobris xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer